Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

Không có đường biên rõ ràng đâu là trần nhà và đâu là sàn nhà, mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” cho phép bạn quyết định sử dụng không gian tùy theo vị trí của bạn.

Ngôi nhà gỗ của kiến trúc sư người Nhật Sou Fujimoto muốn diễn giải cách sắp xếp linh hoạt các thanh gỗ qua việc sáng tạo một kết cấu thể hiện những chức năng đặc trưng như: trần, tường, sàn, cầu thang… trong kiến trúc gỗ truyền thống. Qua đó, kiến trúc sư cũng đưa ra một nhận định mới về hình dạng và chức năng của không gian kiến trúc.
kientrucnhadep nha go 01 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto
Nhà gỗ được thiết kế bởi kiến trúc sư Sou Fujimoto vào năm 2007-2008. Công trình nằm tại thành phố
Kumamoto, Nhật Bản.
kientrucnhadep nha go 04 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 05 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 06 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 07 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 08 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 02 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

kientrucnhadep nha go 03 Cùng ngắm mẫu nhà gỗ “Final Wooden House” của kiến trúc sư Sou Fujimoto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *